Survey Anket

Web Sitemizi Nasıl Buldunuz ?

Sonuçlar
Hakkımızda

BAYBURT’A GÖNÜL VERMİŞ BİR SİVİL TOPLUM HAREKETİ:

BEKDER

Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER) 2005 yılında fikri temelleri atılan ve 2007 yılında kuruluşu gerçekleştirilen bir sivil toplum örgütüdür.

Düşünen, araştıran, tartışan, ve sadece eleştirmekle kalmayıp eleştirdiği şeyi değiştirmek için gayret sarf etmek gerektiğine inanmış, bu inanç doğrultusunda da başta bilim, kültür, çevre ve sanat olmak üzere bir çok alanda etkinlikler gerçekleştiren bir sivil toplum organizasyonudur.

FAALİYETLERİMİZ:

BEKDER kurulduğu günden itibaren şehrimizin sosyal-kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunan onlarca kültürel ve sosyal etkinlik gerçekleştirmiştir.

o Dernek bünyesinde oluşturulan tiyatro ve müzik toplulukları ile kültürel aktiviteler gerçekleştirilmekte, şehrimizde tiyatro sanatı ve kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmaktadır.

o Tamer Akpınar yönetimindeki BEKDER Tiyatro Topluluğumuz tarafından bu kapsamda üç oyun sahneye konulmuştur. Toplamda yaklaşık üç bin kişi tarafından izlenen bu oyunlar izleyiciler tarafından büyük ilgi ve beğeni ile karşılanmıştır.

Derneğimiz 2007 yılından bugüne, Avrupa Birliği fonlarına çeşitli projeler hazırlayarak, şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunmuştur.

Bu kapsamda;

o 2008 yılında ‘’Doğalgaz Tesisatçılığı Eğitim’’ Projesi

o 2009 yılında, unutulmaya yüz tutmuş kültürel miraslarımızın başında gelen Bayburt Masallarının derlenerek kayıt altına alınması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan‘’Gelecek Zamanın Masal Anlatıcı Çocukları’’ Projesi

o 2009 yılında Çoruh nehrinde katı atık kaynaklı kirliliğin önlenmesi amacıyla ‘’Bir Nehrin Yüzünü Yıkamak’’ adlı projeleri geliştirmiş ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilen bu projeleri başarıyla yürütmüştür.

o 2010 Yılında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında, İlimizin turizm potansiyellerinin tespiti ve kayıt altına alınması amacıyla ‘’Bayburt İl Turizm Envanteri Projesi’’ ilimizin büyük eksikliğini gidererek İL TURİZM ENVANTERİ kitaplaştırılarak iki dilde basılmıştır.

Ayrıca:

o 2010 Yılında Avrupa Birliği finansmanı ile Hizmet sektöründe kayıt dışı istihdamın azaltılması ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hizmet kalitelerinin artırılmasına katkı sağlamayı hedefleyen ‘’Güvenliğe Açılan Sosyal Pencere (GASOP)’’ Projesi ve

o 2010 Yılında SODES Projeleri kapsamında, 20 gence tiyatro eğitimi verilerek ilimizde kültürel etkinliklere erişmekte zorluk çeken köy ve beldelerde tiyatro gösterimleri ve en az 2500 öğrencinin tiyatroyla tanışmasını amaçlayan ‘’Sırtımda Tiyatro Var’’ adlı projeleri başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Bunlar dışında; dede korkut şölenleri 2008, 2009, 2010 ve 2011 yılları açılış kokteylleri – bayburt kale’sinde BEKDER tarafından yapılmıştır.

KISACASI, Bizler Bayburt Bilim Eğitim ve Kültür Derneğini kuran, ve gönül birliği içerisinde o günden bugüne taşımak için maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen insanlar olarak, doğup büyüdüğümüz ve mensubu olmaktan gurur duyduğumuz bu şehrin sosyal, kültürel, çevre ve tarihi değerlerinin korunarak daha da zenginleştirilmesi ve evrensel kültürün bir parçası olarak sonsuza kadar yaşatılmasını arzulamaktayız.

* Amacımız

Bayburt’umuzun her açıdan daha da gelişmiş ve daha yaşanabilir bir kent olması yolunda emek sarf etmek ve bu yolda yapılacak bütün çalışmalara katre kadar dahi olsa katkı sağlamaktır. Yarınların Bayburt için bugünden daha da iyi olacağına inancımız tamdır.

* Vizyonumuz

Başta üyelerimiz olmak üzere, şehrimizde yaşayan insanların sosyal-kültürel nitelik gelişimine katkı sağlayarak, her alanda kalkınmanın temel dinamiği olduğuna inandığımız ‘’beşeri sermaye’’ kalitesini zirveye taşımak, toplumda, ilimizde ve il dışında saygın, kamu kurumları nezdinde de etkin bir sivil toplum platformu olmaktır.

* Misyonumuz

BEKDER; başta yerel eksende olmak üzere toplumu oluşturan bireylerin eğitimli, bilimi esas alan, kültürlü, çağa uygun, her alanda aşırılıktan uzak, milli ve ahlaki hassasiyetlerle donatılmasını, üyelerinde ve toplumu oluşturan her fertte, insana ve doğaya dair her alanda hayata katkı sağlamalarını esas sayan bilimsel-kültürel felsefenin hakim kılınmasını misyon edinmiştir.